Stibbe Essay Contest

Stibbe Essay Contest

Ons recht in het post-coronatijdperk

Hoe moet het recht er uitzien na de coronacrisis? Kan alles bij het oude blijven of zijn er fundamentele aanpassingen nodig?

Stibbe daagt je uit daarop te reflecteren en daarbij kans te maken op een studietoelage en/of publicatie in een Stibbe E-book. Doe nu mee aan de Essay Contest voor studenten!

Geef op creatieve, gestructureerde wijze antwoord op de vraag “Hoe moet ons recht in het post-coronatijdperk eruitzien”? Schrijf of vlog vanuit één van de volgende perspectieven: civielrecht, privacyrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht of het recht in het algemeen.

Wees inventief: toon kritisch denkvermogen, visie, originaliteit en creativiteit! Fundeer je visie uiteraard helder, to the point, en op juridisch verantwoorde wijze.

De jury bestaat uit vijf advocaten en partners, werkzaam in de zes genoemde rechtspraktijken van Stibbe: Astrid Helstone, Tom Barkhuysen, Wouter den Hollander, Roos Elemans en Lars in ’t Veld.

Format:
vormvrij, maximaal 1.000-1.500 woorden (PDF-format) of maximaal 7 minuten (vlog/film/podcast)
Deadline:
zondag 14 juni 2020, 23:59 uur
Bekendmaking winnaar:
week van 22 juni 2020
Insturen:
e-mail het essay in PDF-vorm of jouw vlog of podcast middels een WeTransfer link naar recruitment@stibbe.com, o.v.v. ‘Stibbe Essay Contest’ (CV is optioneel).
Prijzen:
hoofdprijs: studietoelage € 750 en publicatie in Stibbe e-Book;
tweede prijs: studietoelage € 500 en publicatie in Stibbe e-Book;
derde prijs: studietoelage €250 en publicatie in Stibbe e-Book;
vierde tot en met zevende prijs: publicatie in Stibbe e-Book.
Social media:
de prijswinnaars zullen op Stibbe’s sociale mediakanalen in het zonnetje gezet worden (Instagram, Facebook, LinkedIn).


Enkele concrete voorbeelden om richting te geven aan het onderwerp binnen de zes rechtsgebieden (wees creatief, de keuze voor het onderwerp staat deelnemers vrij):

Arbeidsrecht: Loonoffers en wijziging van arbeidsvoorwaarden, een basisinkomen voor alle werkenden (flexkrachten, ZZP-ers, werknemers), verplichtstelling van werknemers om een corona-app te gebruiken op de werkvloer, werkgeversaansprakelijkheid en recht op thuiswerken, de post-corona samenleving en de arbeidsmarkt, de inzet van robots in plaats van mensen om de besmettingskans op de werkvloer te verminderen.
Civielrecht: Hoe maken we contracten het beste coronaproof voor de toekomst? Zijn contractspartijen altijd verplicht om te heronderhandelen vanwege corona? Moet er een algemeen vermogensrechtelijk ‘pardon’ komen voor schuldenaars die niet kunnen presteren door corona? Welke ruimte is er voor overheidsaansprakelijkheid voor onvoldoende of juist te vergaande corona-maatregelen? Is de coronacrisis ‘te groot’ voor het vermogensrecht en moet de wetgever het oplossen? Is de coronacrisis reden nu het insolventierecht radicaal te hervormen? Is het goederenrecht immuun voor corona? Moeten consumenten een offer brengen en rechten opgeven als daardoor een onderneming kan worden gered?
Ondernemingsrecht: Hoe moet het anderhalvemeterondernemingsrecht en de anderhalvemeteronderneming eruitzien? Is het huidige ondernemingsrecht wel “digitaal” genoeg? Is het huidige ondernemingsrecht bestand tegen toegenomen onzekerheid in tijden van en na corona? Wat zijn de effecten van corona op het toezicht op ondernemingen? Is er reden voor een hogere drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van corona? Zou de coronacrisis een katalysator kunnen of moeten vormen voor een eenvoudigere wijze van het herstructureren van ondernemingen? Is het tijd voor een maatschappelijke zorgplicht voor ondernemingen en functionarissen? Wat zou verslaggeving door ondernemingen bij dit alles kunnen betekenen in tijden van corona?
Mededingingsrecht: meer ruimte voor samenwerkingen tussen concurrenten om de gevolgen van de crisis als overcapaciteit en leveringstekorten te beperken? Een verhoging van het aantal kartelonderzoeken? Een toenemende populariteit van het failing firm verweer bij concentratiemeldingen? Bescherming van kwetsbare bedrijven zodat zij niet ten prooi vallen aan buitenlandse overnames?
Bestuursrecht: Inperking van bewegingsvrijheid, gezondheids- en privacy-recht van patiënten en burgers, sociale controle en het gebruik van apps.


We kijken uit naar jouw visie op de toekomst van het recht in het post-coronatijdperk, en zien jouw inzending met veel belangstelling tegemoet!

Wil je meer weten of een afspraak maken?

Neem dan contact met mij op!

Max van Wijk

Recruiter

Solliciteer op deze vacature