MVO

MVO

Stibbe levert op verschillende manieren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Naast pro bono zaken zet Stibbe zich ook in voor andere maatschappelijke belangen.

Wij investeren in een diverse en inclusive cultuur waarin getalenteerde mensen zich kunnen ontwikkelen ongeacht hun afkomst, geslacht of etniciteit en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. 

In 2008 heeft Stibbe zich als een van de eerste organisaties gecommitteerd aan het Charter Talent naar de Top. Inmiddels ondertekenden ca. 250 organisaties het Charter. De Stichting Talent naar de Top beoogt hiermee een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent te bereiken. Het Charter is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Door ondertekening van het Charter verplichten wij ons om concrete en meetbare diversiteitsdoelstellingen vast te stellen. Ieder jaar rapporteren wij aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang. De Commissie analyseert vervolgens de gegevens en toetst of de voortgang in lijn is met de gestelde doelen. 

Binnen Stibbe hebben we een diversiteitscommissie die verantwoordelijk is voor het realiseren van ons diversiteitsbeleid. Samen met de Female Network Commissie worden gedurende het jaar meerdere activiteiten georganiseerd in het kader van Talent Management.

Onze website gebruikt cookies: third party analytics cookies om de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren & cookies om social media-functionaliteiten mogelijk te maken. Lees voor meer informatie over het gebruik van deze cookies onze Privacy – en cookieverklaring. U kunt te allen tijde uw cookie opt-ins wijzigen via uw browserinstellingen.

Privacy – en cookieverklaring