Stibbe Essay Contest 2021

Juridische aspecten van de COVID-19 vaccinatiecampagne

Met de goedkeuring van steeds meer COVID-19 vaccins gloort er hoop om de pandemie achter ons te kunnen laten. De vaccinatiecampagne die daarvoor nodig is, stelt ook het recht voor belangrijke uitdagingen en roept in dat verband de nodige vragen op. 

Stibbe daagt je uit daarop te reflecteren en daarbij kans te maken op een geldbedrag en/of publicatie in een Stibbe e-book. Doe nu mee aan de Essay Contest 2021 voor studenten!

Ga op creatieve en gestructureerde wijze in op een zelf te kiezen juridisch aspect van de COVID-19 vaccinatiecampagne (onderaan deze pagina tref je, als opwarmertje, een lijst met voorbeeldvragen). Schrijf of vlog vanuit één van de volgende perspectieven: civielrecht, privacyrecht, staats- en bestuursrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht of het recht in het algemeen.

Wees inventief: toon kritisch denkvermogen, visie, originaliteit en creativiteit! Fundeer je visie uiteraard helder, to the point, en op juridisch verantwoorde wijze.


De jury bestaat uit vijf advocaten en partners, werkzaam in de genoemde rechtspraktijken van Stibbe: Astrid Helstone, Tom Barkhuysen, Wouter den Hollander, Roos Elemans en Lars in ’t Veld.

Format:
vormvrij, maximaal 2.500 woorden (pdf-format) of maximaal 15 minuten (vlog/film/podcast)

Deadline:
28 maart 2021, 23:59 uur           

Bekendmaking winnaar:
12 april 2021

Criteria:
(schrijf)stijl, logische opbouw, juridisch inhoudelijk kwaliteit, scherpte en originaliteit.

Insturen:
stuur jouw inzending middels een WeTransfer link naar recruitment@stibbe.com, o.v.v. ‘Stibbe Essay Contest 2021’ (CV is optioneel).

Prijzen:
hoofdprijs: EUR 750 en publicatie in Stibbe e-book;
tweede prijs: EUR 500 en publicatie in Stibbe e-book;
derde prijs: EUR 250 en publicatie in Stibbe e-book;
vierde tot en met zevende prijs: publicatie in Stibbe e-book.
Tot slot maakt de meest innovatieve inzending qua vorm/presentatie kans op Apple Airpods Air!

Social media:
de prijswinnaars zullen op Stibbe’s sociale mediakanalen in het zonnetje worden gezet (Instagram, Facebook, LinkedIn).


Een – zeker niet volledige – greep uit de vragen:

- Is de enorme staatssteun voor de ontwikkeling van de vaccins te billijken?
- Moeten mededingingsautoriteiten coulanter zijn ten aanzien van samenwerkingen tussen concurrerende bedrijven die actief zijn in de productie en distributie van vaccins?
- Hoe te oordelen over het verdringingseffect op de ontwikkeling van medicijnen voor andere ziekten?- Biedt het goedkeuringsproces voor vaccins voldoende veiligheidswaarborgen en – omgekeerd – is het niet veel te traag gelet op de noodsituatie?
- Kunnen staten vaccins die op hun bodem worden geproduceerd (in weerwil van overeenkomsten tussen de fabrikanten en afnemers in andere landen) voor eigen gebruik ‘reserveren’?
- Mag de overheid omwille van de vaccinatiesnelheid afwijken van de voorgeschreven tijd tussen de eerste en tweede prik?
- Wie bepaalt op welke grond wanneer en welk vaccin iemand krijgt?
- Zou vaccinatie verplicht moeten kunnen worden?
- Mogen gegevens over vaccinatie al dan niet worden geregistreerd, en zo ja, onder welke voorwaarden?
- Zouden personen die vaccinatie weigeren uitgesloten moeten kunnen worden van deelname aan bepaalde activiteiten of het afnemen van bepaalde diensten? Zo ja, maakt het dan nog uit of het om een commerciële of een overheidsaanbieder gaat?
- Kunnen werkgevers eisen dat hun werknemers zich laten vaccineren?
- Wie is aansprakelijk voor (bijwerkings)schade als gevolg van een vaccinatie?

We zien jouw inzending met veel belangstelling tegemoet!


Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de Essay Contest 2021.

Lorem ipsum