Stibbe Essay Contest

Ons recht in het post-coronatijdperk

Eind mei werden studenten gevraagd mee te denken over hoe het recht eruitziet na de coronacrisis. Kan alles bij het oude blijven of zijn er fundamentele aanpassingen nodig? De jury (Astrid Helstone, Tom Barkhuysen, Wouter den Hollander, Roos Elemans en Lars in ’t Veld)  is verheugd over het aantal en de hoge kwaliteit van de inzendingen voor de Stibbe Essay Contest voor studenten.

De top 7 is gepubliceerd in de vorm van een E-Book, welke hier te vinden is: https://stibbe.law/2C8xbOM.

De jury heeft de ingezonden essays (en blogs, podcasts) over het onderwerp “ons recht in het post-coronatijdperk” met veel plezier en interesse gelezen en beluisterd. De inzendingen variëren van beschouwingen over grondrechtenbescherming in tijden van crises tot verhandelingen over de invloed van corona op het arbeids-, octrooi- en ondernemingsrecht. De jury dankt de essayisten daarom voor hun deelname en de verrassende inzichten en perspectieven die zij de jury met hun essays over dit actuele onderwerp hebben geboden. De hoge kwaliteit van de ingezonden essays maakte het de jury niet gemakkelijk om te komen tot een top 7, die aanspraak zouden maken op een studietoelage en/of publicatie in het speciaal voor deze gelegenheid uit te geven Stibbe E-book. Desondanks waren de juryleden, na een vergadering die in het teken stond van het beoordelen van de verschillende inzendingen en waarin uiteraard de gepaste anderhalve meter afstand tussen de verschillende leden werd gewaarborgd, het uiteindelijk unaniem eens over de uiteindelijke top 7.

Toelichting op de zeven in de prijzen gevallen deelnemers:

De winnaar van de Stibbe Essay Contest is: “De toekomst van het octrooirecht in het kader van medicijnen”. Benthe Nijhuis en Amber Bosse ontvangen een studietoelage van € 750 en hun essay zal worden opgenomen in het Stibbe E-Book. De jury roemt het winnende essay om de professionele, originele en enthousiaste wijze waarop de essay in de vorm van een podcast is opgesteld. In het essay wordt een maatschappelijk zeer relevant en actueel thema behandeld, dat bovendien naadloos aansluit bij de opdracht van de Stibbe Essay Contest.

De tweede plaats van de Stibbe Essay Contest gaat naar Tahrim Ramdjan met zijn essay “Het gezin als model van het huishoudensbegrip?”. De jury vindt met name het onderwerp van dit essay origineel en het essay geeft er blijk van dat er ‘out of the box’ is gedacht.

De derde plaats van de Stibbe Essay Contest is voor Sjoerd Pals en Gijs de Koning met hun podcast “Het coronavirus en het huidige faillissementsrecht”. Dit essay in de vorm van een podcast kenmerkt zich door de vlotte en spontane behandeling van een zeer actueel thema, waarbij de essayisten ervoor gekozen hebben ook rechtsvergelijking in het essay te verwerken.

De vierde plaats gaat naar Sarah Karsten met het essay “Thuisonderwijs in het post-coronatijdperk”: een origineel en gedurfd betoog voor regulering van thuisonderwijs aan kinderen die geen regulier onderwijs volgen.

De vijfde plaats is voor Lars Striekwold die in het essay “Het nieuwe normaal is niet normaal, maar het houdt ons wel een spiegel voor” ingaat op het belang van de morele grondslag van wetgeving. Hij betoogt dat de coronacrisis met name aandacht vraagt voor meer klimaatbewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Stibbe Essay Contest E-book Terug naar inhoudsopgave

Plaats zes wordt ingenomen door Pimm Sünnen met het essay “Wet publieke gezondheid revisited”. Het essay bevat een krachtig betoog voor democratische waarborgen bij noodwetgeving op gezondheidsvlak, naar analogie van het staatsnoodrecht.

Plaats zeven ten slotte gaat naar Eline Breuking. In het essay “Van Kelderluik tot Coronagate” past zij de bekende kelderluikfactoren voor onrechtmatige gevaarzetting toe op de coronacrisis, hopend dat het tot een “coronaclaimcultuur” echter niet zal komen.


De jury
Astrid Helstone, Tom Barkhuysen, Wouter den Hollander, Roos Elemans en Lars in ’t Veld

De winnaars van de Stibbe Essay Contest

1ste plaats - Benthe Nijhuis en Amber Bosse
2de plaats - Tahrim Ramdjan
3de plaats - Sjoerd Pals en Gijs de Koning
4de plaats - Sarah Karsten
5de plaats - Lars Striekwold
6de plaats - Pimm Sünnen
7de plaats - Eline Breuking
Essay Contest Winnaars