Disclaimer

Voor het gebruik van deze website gelden de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De op of via deze website toegankelijke informatie is van algemene aard en voor algemeen gebruik. Deze informatie kan niet als persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de inhoud van de website zorgvuldig wordt opgesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat sommige informatie achterhaald raakt, incompleet of onjuist is. Mocht u een fout in de door ons voorziene informatie op de website opmerken, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten via Eva van den Berg.

Links en verwijzen

Deze website kan (hyper)links naar websites of media van andere bedrijven of personen (derden) bevatten. Stibbe controleert dergelijke websites of media niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over dergelijke websites. Een (hyper)link of verwijzing naar een andere website of andere media impliceert geen enkele connectie, associatie, relatie of goedkeuring van dergelijke websites noch van de inhoud daarvan. Mocht u een hyperlink willen maken van uw website naar deze website, neemt u dan voorafgaand contact op met Eva van den Berg. 

Aansprakellijkheid

Deze website is te goeder trouw door Stibbe samengesteld. Stibbe is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend of resulterend uit enig direct of indirect gebruik, noch voor de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de informatie die op of via deze website toegankelijk gemaakt is, noch voor enige schade veroorzaakt door een onmogelijkheid tot gebruik van de website of informatie. Stibbe is niet verantwoordelijk voor het functioneren, de functionaliteit of de inhoud van websites of media van derden. Stibbe is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in elektronische communicatie via deze website, zoals vertraging, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden. Ieder gebruik van onze website of toegankelijke informatie op of via onze website is op eigen risico. Dientengevolge bent u zelf aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie toegankelijk op of via deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website, met inbegrip van de vormgeving, onderliggende software alsmede alle inhoud, grafische voorstellingen en foto's op deze website, zijn door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van Stibbe of haar licentiegevers beschermd. U kunt de inhoud van deze website bekijken en mag daarvan uitsluitend een kopie maken (door het te printen of te downloaden) voor eigen, niet commercieel gebruik. Het anderszins kopiëren, downloaden, publiceren alsmede ieder ander gebruik of hergebruik of openbaarmaking (van enig deel) van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibbe.